Voorbeelden van producten

Op deze pagina geef ik enkele voorbeelden van stambomen. Uiteraard is de keuze en de mate van detaillering altijd naar de wens van de klant.

Welke keuzes heeft u in op te leveren producten?

Diepgang van het onderzoek

Het uitzoeken van de stamboom kan zo diep als u zelf aangeeft.

Bij het onderzoek zal minimaal een stamboom komen van het primaire gezin van het onderzoek (bijvoorbeeld de klant).

Niveau I: Klant + eventuele partner
Niveau II: Eventuele kinderen + partner
Niveau III: Per kind eventuele kleinkinderen + partner
….

De klant kiest hier voor het aantal niveaus en of alleen de mannelijke, alleen de vrouwelijke of beide lijnen moeten worden geregistreerd / onderzocht. Het kan bijvoorbeeld in een stamboom waarbij de familienaam erg belangrijk is zinnig zijn om alleen de mannelijke lijnen te volgen. Dit houdt de stamboom overzichtelijk. Of en hoever de verschillende lijnen worden gedetailleerd is aan de klant.

Bovenstaand was een voorbeeld ‘naar beneden’ (naar het heden) qua niveaus. Er is echter ook een richting ‘naar boven’ (naar het verleden):

Niveau IV: Vader en moeder, broers en zussen van vader, broers en zussen van moeder
Niveau V: Grootvader en grootmoeder, broers en zussen van grootvader, broers en zussen van grootmoeder
….

Ook hier is de mate van detaillering en diepgang geheel naar wens van de klant. Ik kan me voorstellen dat er bij het zoeken naar de ‘stamvader’ alleen wordt gekeken naar vader, grootvader, overgrootvader etc. Eventueel aangevuld met partners (is wel mijn advies, je weet nooit welke namen er boven water komen, die later nog verder kunnen worden uitgezocht).

Verdere uitbreiding kan plaatsvinden door op elk niveau de complete gezinnen te tonen waar de vader, grootvader etc in leefden.

En natuurlijk kunnen we hetzelfde doen in de vrouwelijke lijn. Vooral belangrijk bij joodse familiestructuren. En de mengvorm waarbij zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijnen meer of minder gedetailleerd worden uitgewerkt.

Voorbeelden van stamboom detaillering

Voorbeelden van enkele stambomen:

 • Mannelijke lijn
 • Mannelijke lijn met partners (eventueel met ouders van partners)
 • Mannelijke lijn met gezinnen
 • Vrouwelijke lijn
 • Vrouwelijke lijn met partners (eventueel met ouders van partners)
 • Vrouwelijke lijn met gezinnen
 • Mannelijke én vrouwelijke lijn
 • Mannelijke én vrouwelijke lijn met gezinnen

De uitvoer

De uitvoer is in ieder geval een boek in pdf-vorm. De klant krijgt altijd een boek met de resultaten van het onderzoek in pdf formaat.

Afhankelijk van de wens van de klant kan dit worden uitgebreid met:

 • alle gevonden aktes (geboorte, huwelijk, overlijden)
 • alle gevonden nieuwsitems bij het doorzoeken van oude kranten, bidprenten etc. Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen ook archieven betreffende justitie worden doorzocht.
 • fotomateriaal
 • tijdsbeelden van regio / land. Per periode en eventueel regio kan worden verhaald over de tijd waarin de familie leefde en hoe de familie specifiek leefde (indien mogelijk).

Alle gevonden informatie kan worden gepresenteerd in diverse vormen:

 • Kaal pdf boek met eventuele bescheiden (aktes, nieuwsberichten etc)
 • Uitgebreid pdf boek met voorwoord van klant en onderzoeker met eventuele opties (aktes, nieuwsberichten, tijdsbeeld, juridische archiefstukken)
 • Stamboom pdf x generaties, diverse vormen mogelijk
 • Afgedrukt boekwerk, geringd of geplakt , zwart-wit of kleur
 • Stamboom op posterformaat, eventueel geplastificeerd

Bij het bewerken naar een fysiek boek zijn er keuze’s qua uitvoering. Hier kunt u diverse keuze’s bekijken. Hier worden regelmatig keuze’s toegevoegd. Afhankelijk van de ontwikkelingen bij mijn print-partner.

Te veel keuzes?

Ik kan mij voorstellen dat dit veel keuzes zijn, waarvan de klant in eerste instantie niet kan overzien wat de gevolgen zijn. Daarom kan altijd gedurende het traject worden overlegd hoe we verder gaan. Het kan zomaar zijn dat bijvoorbeeld de gewenste lijn niet verder kan worden gevolgd en we bijvoorbeeld een alternatieve lijn gaan volgen. En afhankelijk van de hoeveelheid data is het misschien niet interessant om een boekwerk te maken met alle franje.

Daarom is er gedurende het traject altijd overleg mogelijk. Van beide kanten kan worden voorgesteld om een andere richting in te slaan.