Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in uw stamboom? Ik kan u erbij helpen. Vul onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail naar maarten@mijnherkomst.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op. Eventueel kunt u ook alvast een bestand meesturen met informatie (eventueel een zipfile met meerdere bestanden is mogelijk)

Wat heeft u minimaal nodig voor ik kan beginnen?

Namen, geboortedata en eventuele overlijdensdata van directe familie. Minimaal uzelf, echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders. Eventuele gegevens van andere familieleden zijn ook welkom. Foto’s zijn uiteraard zeer welkom, eventuele officiële akten ook.